บริการรักษาความปลอดภัย

ศูนย์บริการรักษาความปลอดภัย, พนักงานรักษาความปลอดภัย,
บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร : รักษาความปลอดภัย จี เอส บจก.การให้บริการรักษาความปลอดภัย

         แก่ อาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และชีวิต ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้แก่ บริษัท ห้างร้าน สำนักงาน ธนาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ขนส่ง ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน ด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปให้บริการยังสถานที่ของผู้ว่าจ้าง ส่วนขอบเขตของการให้บริการ จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และระยะเวลาการให้บริการ จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ว่าจ้าง

พนักงานรักษาความปลอดภัย ( security guard) ยาม (ยามรักษาการณ์)

          ความหมาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ หรือ ยามรักษาการณ์ หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า ยาม เป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นจ้างมาเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ หรือกระทั่งที่อยู่อาศัย ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยส่วนมากมักจะจ้างบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ แล้วให้บุคคลที่จะมาเฝ้ายาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามช่วงเวลา

การรักษาความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ประการเข้าร่วมกัน จึงจะช่วยสามารถหยุดยั้งเหตุร้าย หรือการโจรกรรมและอาชญากรรมได้ ตั้งแต่สัญญาว่าจ้างที่เป็นธรรม อัตราว่าจ้างที่เป็นจริง การยอมรับในเหตุและผลซึ่งกันและกัน และเรานั่นคือ บริษัทชั้นนำทางด้้านการรักษาความปลอดภัย รปภ ที่มีคุณภาพสูง

ความสำคัญของงานรักษาความปลอดภัย

         การก่อความรุนแรงในสถานที่ทำงาน การก่อวินาศกรรมหรือโจรกรรม รวมถึงอาชญากรรมอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความปลอดภัย ดูเหมือนจะเพิ่มความกังวลใจให้กับผู้บริหาร หรือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่องานรักษาความปลอดภัยมากขึ้นและมากขึ้น ใครจะสามารถคาดการณ์ถึงเหตุการณ์เหล่านี้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดได้ มันอาจจะง่ายถ้าจะตอบว่าเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถป้องกันได้ แต่ข่าวคราวจากสื่อต่าง ๆ ที่รายงานถึงเหตุร้ายหรือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น ก็ทำให้ผู้คนต่างเพิ่มความระแวดระวังมากขึ้น เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ หนีไม่พ้นมาตรการของการรักษาความปลอดภัยที่จะต้องมีการเตรียมการ เตรียมพร้อม ทั้งในด้านบุคลากร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อความปลอดภัยขององค์กรนั้นๆ เมื่อกล่าวถึงงานรักษาความปลอดภัย องค์ประกอบที่สำคัญอันดับหนึ่ง ได้แก่สัญญาว่าจ้างงานรักษาความปลอดภัย และเนื่องจากในบ้านเรา ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภาคเอกชนออกมาคุ้มครอง หรือให้ความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการงานรักษาความปลอดภัย สัญญาว่าจ้างดังกล่าว จึงเป็นการตกลงกันระหว่างสองฝ่าย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ว่าจ้างรายใหญ่ ที่มีหน่วยงานหรือใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก มักจะเป็นผู้ได้เปรียบจากเงื่อนไขในสัญญา ตั้งแต่อัตราค่าจ้าง เบี้ยปรับ และที่สำคัญคือวงเงินชดใช้ เมื่อเกิดเหตุทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหาย ในหลายองค์กร หรือหน่วยงาน ก็มองว่างานรักษาความปลอดภัยคือการประกันภัย เมื่อจ้างงานแล้ว ทรัพย์สินจะต้องไม่สูญหายไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ

 นี่คือภาพโฆษณาในหนังสือ Thailand Pocket Pages 2018
ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่สำนักงาน
หรือ ดาวน์โหลด E-book ได้ที่นี่ >>>Click<<<
บริษัทรักษาความปลอดภัย จี เอส จำกัด
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ฉะเชิงเทรา

         บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ. พร้อมส่ง บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร บริการรักษาความปลอดภัยในภาคตะวันออก บริการรักษาความปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง จัดพนักงานดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง จัดส่งพนักงาน รปภ. เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับท่าน รองรับทั้งในส่วนของ บ้านพักอาศัย โรงงาน โกดังสินค้า หมู่บ้าน อพาร์ทเม้นต์ ห้างร้าน ฯลฯ บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของท่าน วันนี้เรา บริษัทรักษาความปลอดภัย จี เอส จำกัด (G S Security Guard Co.,Ltd.) ด้วยประสบการณ์ ในด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี เราพร้อมให้บริการ มีความมั่นใจและรับรองว่าเรามีศักยภาพในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ทรัพย์สิน สถานที่และบุคลากร ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาและให้บริการแก่ลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง มั่นใจได้ว่าคุณภาพของงานและมาตรฐานในการจัดการจะไม่เป็นรองบริษัทรักษาความปลอดภัยอื่นๆแต่อย่างใด ทั้งยังเหนือกว่าด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลอีกด้วย เพื่อเป็นทางเลือกให้ท่านอีกทางเลือกหนึ่ง เราพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ดังคำปณิฐานที่ว่า "ปลอดภัยดี มีมาตรฐาน เปี่ยมคุณภาพและบริการ”สนใจติดต่อ
รักษาความปลอดภัย จี เอส บจก.
ที่อยู่ : 195/6 หมู่ 11 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ : +668 0105 5556, +668 8132 8888
เบอร์โทรสาร : +6638 086 838, +6638 090 603
E-mail : tragoonphun33@hotmail.com
เว็บไซต์ : gssecurityguard.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.gssecurityguard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *